Lancering NAP II, vervolgplan voor VN- resolutie 1325

Nap 1325 Het Nederlandse Actie Plan 1325 is een samenwerkingsverband van ministeries, universiteiten, en ruim 40 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, diaspora- en (vrouwen)vredesbewegingen. Zij zetten zich in om de politieke en leiderschapsrol van vrouwen in (post-)conflictgebieden te stimuleren.

In 2008 heeft Nederland een Nationaal Actieplan 1325 ontwikkeld voor de periode 2008-2011, daarin is duidelijk verwoord dat Nederland zich langdurig wil inzetten voor de uitvoering van VNVR 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Het nieuwe Nationaal Actieplan bouwt voort op het eerdere NAP 1325 (2008-2011) en is daar een verdieping en verdere aanscherping van.
Evenals het voorgaande plan is het NAP 1325 (2012-2015) een samenwerkingsverband tussen overheid en maatschappelijke organisaties, zij hebben het plan samen ontwikkeld en en zullen het samen uitvoerden. Daarnaast voeren alle ondertekenaars van het Nationaal Actieplan ieder voor zich een breed scala aan activiteiten uit gericht op de uitvoering van VNVR 1325. De toegevoegde waarde van dit NAP 1325 is de sterke inzet op samenwerking tussen de verschillende NAP-ondertekenaars. Hierdoor kunnen strategische samenwerkingsverbanden ontstaan die een duidelijke meerwaarde hebben voor de vrouwen, projecten en organisaties waarop de activiteiten gericht zijn.

Op maandag 19 december jl. was het dan zover en ondertekenden drie ministeries, 31 maatschappelijke organisaties en vier kennisinstituten het Nederlands actieplan voor vrouwen in conflictgebieden 2012 -2015 (NAP II).
De Waag in Leiden was afgeladen vol met bijna 250 bezoekers, een stimulerende bijeenkomst met de nadruk op vrouwen als ‘Powerful Agents for Peace and Security, aldus de titel van NAP II (zie www.nap1325.nl).

Met de ondertekening van NAP II bevestigden alle betrokkenen zorg te dragen voor de uitvoering van deze veelomvattende resolutie ter bescherming en versterking van vrouwen in oorlogsgebieden, en bij het oplossen van conflicten zonder geweld. Het betreft de ministeries van Buitenlandse zaken, Defensie en OC&W, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, variërend van grote (internationale) ontwikkelingsorganisaties tot kleinschalige vrouwen- en vredesorganisaties. De Diaspora-organisaties nemen daarbij een bijzondere plaats in.

Janne Poort van Eeden tekent namens Vrouwen voor Vrede

Leiden

Bewust was gekozen voor Leiden, niet omdat daar op 8 oktober 1573 de victorie begon tegen de Spaanse overheersing, wél omdat in die week het Glazen Huis in Leiden stond met als thema ‘Moeders in conflictgebieden’, een thema dat alles te maken heeft met resolutie 1325. Er was dan ook de nodige uitwisseling tussen beide evenementen; zo ging Kathleen Ferrier om 13.25 uur even langs bij het Glazen Huis.

Aan het programma voor de lancering van NAP II namen onder meer deel Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken), plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Admiraal Wim Nagtegaal, Tweede Kamerleden Katleen Ferrier (CDA) en Wassila Hachchi (D66) en activisten uit Libië, Zuid-Soedan en Burundi. Voorafgaand aan de ondertekening vond een debat plaats tussen activisten Salwa Bugaighis (Libië), Mary Boyoi (Zuid Soedan) en Fabien Nsengimana (Burundi) en Tweede Kamerleden Kathleen Ferrier (CDA) en Wassila Hachchi (D66).

Bugaighis benadrukte, gezien de gebeurtenissen, waakzaam te zijn, omdat vrouwen nu, na de val van het regime, weer dreigen te worden uitgesloten bij de belangrijke politieke opbouw van het land. Nsengimana noemde het van groot belang om vrouwen te trainen voor leiderschapsfuncties. Van NAP I naar NAP II NAP II is een verdere uitwerking van NAP I en toegespitst op een zestal landen (Afghanistan, Burundi, Colombia, DR Congo, Soedan, Zuid Soedan) en de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord Afrika).
In die landen zal worden ingezet op de training en versterking van vrouwelijk leiderschap, evenals op de politieke participatie van vrouwen. Een andere verbetering met NAP I is dat er nu wel een budget is voor de partners hier en in de betrokken landen voor gezamenlijke projecten. Het Nederlandse actieplan is een gezamenlijk plan van overheid en maatschappelijk middenveld. En dat maakt het wereldwijd uniek.
Toch is de samenwerking tussen zulke verschillende organisaties geen geringe opgave.
Ted Strop-von Meijenfeldt, voorzitter van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, zei in haar interview op deze manifestatie: ‘Daar ligt ook de uitdaging voor NAP II, want het is heel bijzonder om als heel uiteenlopende organisaties ons hieraan te verbinden. We zijn in ieder geval op de goede weg, dat heeft NAP I wel bewezen.’
Rosenthal: ‘Vrouwen vormen vijftig procent van het menselijk kapitaal. Het is in het belang van elk land om ervoor te zorgen dat vrouwen actief betrokken zijn in samenleving, economie en politieke besluitvorming, en dat ze betrokken zijn daar waar de macht is’.

Laten we hopen dat in Leiden op 19 december jl. de victorie begon voor resolutie 1325. Coby Meyboom, Platform VDV/ WILPF NL www.vrouwenenduurzamevrede.nl