Brief tegen nieuwe Afghaanse huwelijkswet

Hierbij een brief tegen de 'huwelijks'wet die is aangenomen door het parlement van Afghanistan.
Hij zal in het Engels en Dari naar Afghanistan worden gestuurd. Vrouwen van de vredesbeweging daar zullen er voor zorgen dat hij terecht komt bij het ministerie voor justitie, cc bij Karzai.
En ikzelf zal hem doen toekomen aan regering en parlement van Nederland.

Hoe meer ondersteuners, hoe beter. Vandaar dat ik jullie vraag om mij, als je het er mee eens bent, je naam woonplaats en emailadres wilt doorgeven. Ik voeg je dan toe aan de lijst. Die groeit al dagelijks.
Organisaties kunnen natuurlijk ook ondersteunen.
janny.beekman@home.nl

Aan de minister van Justitie van Afghanistan
Aan de president van Afghanistan, de heer Karzai.
Aan parlement en regering van Nederland.

Het parlement van Afghanistan heeft een wet aangenomen, waarin o.a. staat:
1. Vrouwen mogen niet zonder toestemming van hun man naar  buiten
2. Verkrachting binnen het huwelijk is niet strafbaar

Deze twee zaken gaan geheel tegen de rechten van mensen (vrouwen) in, die wereldwijd worden geaccepteerd.

De wet ligt nu ter toetsing bij het Ministerie van Justitie in Afghanistan.

Hoewel wij er zeer aan hechten dat een parlement veel heeft te zeggen in een land, maken vrouwen en mannen in Nederland zich zeer veel zorgen om deze wet. Immers deze wet betekent een flink aantal stappen achteruit voor de rechten van vrouwen in Afghanistan. Hoewel in de grondwet van Afghanistan staat dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, betekent deze wet juist het tegenovergestelde.

Wij, Afghaanse en Nederlandse vrouwen en mannen in Nederland, vragen de minister van Justitie in Afghanistan zeer dringend om deze wet grondig te herzien. Hij is strijdig met de grondwet van Afghanistan en met wereldwijd aanvaarde mensenrechten, speciaal die van de vrouw.

En wij, Afghaanse en Nederlandse vrouwen en mannen in Nederland, vragen de regering van Nederland haar invloed uit te oefenen om de president van Afghanistan er toe te bewegen om deze wet in te trekken.

 

 

Informatie:             Stichting Nahid (www.nahid.nl) en
Vrouwen voor Vrede (www.vrouwenvoorvrede.nl),
Janny Beekman (janny.beekman@home.nl, tel 0595 572595, mob 06 10399188)