STICHTING NAHID  
Vrouwenhuis in Kabul, Afghanistan

Waarom een vrouwenhuis?

* Afghanistan is van oudsher een zeer patriarchale maatschappij, waar vrouwen op alle fronten afhankelijk zijn van mannen. Het nieuwe bewind wil vrouwen een volwaardige positie in de maatschappij geven, maar in de praktijk ontbreken nog steeds de noodzakelijke voorzieningen voor vrouwen om zich aan de mannenmaatschappij te ontworstelen en een eigen bestaan op te bouwen.
*  (Lijf)straffen behoren binnen het huwelijk nog tot de orde van de dag en vrouwen die daartegen protesteren lopen het risico verstoten te worden.
*  Deze vrouwen, maar ook ongetrouwde vrouwen of weduwen kunnen meestal nergens terecht voor huisvesting, inkomen of andere voorzieningen, zonder concessies aan de door mannen gedomineerde familie of clan waar zij deel van uitmaken  

Voor welke vrouwen?

* Het Vrouwenhuis wil tijdelijke huisvesting, opvang en ondersteuning bieden aan Afghaanse vrouwen die zich niet langer kunnen handhaven in de thuissituatie, vanwege geweld, vernedering en andere mensonterende situaties met een permanent karakter.
* Dit doel kan helaas pas op termijn worden gerealiseerd. In de huidige situatie is te verwachten dat mishandelde vrouwen die hun toevlucht zoeken in een Vrouwenhuis, slachtoffer worden van eerwraak en andere levensbedreigende situaties. Dat  stelt momenteel te hoge eisen aan de beveiliging van het Vrouwenhuis
*  Daarom willen we eerst het Vrouwenhuis openstellen voor alleenstaande vrouwen die niet (langer) over  een sociaal-economisch vangnet kunnen beschikken, bijvoorbeeld weduwen, vluchtelingenvrouwen, en vrouwen die door hun man of familie zijn verstoten.
Niet alleen hebben zij minder beveiliging en psychologische opvang nodig, zij kunnen ook eerder op eigen benen staan, zowel wat betreft huisvesting als qua werk en inkomen.
*  Bovendien kunnen zij een voorbeeldfunctie vervullen, door te laten zien dat het ook in Kabul  mogelijk is om als vrouw een eigen bestaan op te bouwen. En kunnen zij later meehelpen bij de opvang van mishandelde vrouwen, de uiteindelijke doelgroep.

Werkwijze

* De leiding van het Vrouwenhuis is in handen van mensen uit Afghanistan, vanuit Nederland begeleid door de stichting Nahid, die zich vooral zal richten op een juist gebruik van de beschikbare middelen en geldstromen, en op het helpen bij het ontplooien van nieuwe initiatieven
*  De vrouwen zullen ondersteund worden in het verwerken van hun ervaringen, op een manier die binnen hun cultuur doeltreffend is.
*  Naast opvang ligt het accent op de zelfredzaamheid van vrouwen, waarbij gezocht wordt naar manieren om in de eigen levensbehoeften te voorzien, zodat het Vrouwenhuis zoveel mogelijk financieel selfsupporting zal zijn.    

Wat kunnen wij voor u doen

•    U tweemaal per jaar een nieuws- brief sturen, het liefst  per e-mail, dat vermindert de kosten.
•    Een spreekbeurt met foto’s met powerpointpresentatie houden voor groepen van kerk, vereniging, eigen kring enz.