Vrouwen voor Vrede heeft een kort voorlichtingsfilmpje gemaakt en een voorbeeldbrief over meisjes en dienstplicht.

De brief:

Aan meisjes van 17 jaar ,

Als jij een jongen van 17 jaar was, dan kon je binnenkort een brief verwachten van het Ministerie van Defensie.
Daarin zou je meegedeeld worden dat je bent ingeschreven als dienstplichtige en je zou worden gevraagd om na te denken over een baan bij Defensie. In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht voor jongens (mannen). Deze is niet afgeschaft, maar opgeschort. Dat wil zeggen, dat er geen gebruik van wordt gemaakt.

Voordat de dienstplicht werd opgeschort, waren jongens gedwongen om na te denken, hoe ze persoonlijk aankijken tegen oorlog en vrede. Ze konden hun keuze kenbaar maken door in militaire dienst te gaan of dienst te weigeren.
Doordat jij als meisje deze brief niet krijgt, word jij niet voor de keuze gesteld en kun jij je standpunt niet kenbaar maken. Toch is het is belangrijk, dat iedereen nadenkt over vragen van oorlog en vrede, of je nu jongen bent of meisje. Het gaat tenslotte om jouw toekomst!

Heb je wel eens nagedacht over de volgende vragen?
Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor is, wel de juiste manier?
Of is het niet beter, om zonder wapens conflicten op te lossen?
In Afghanistan en Irak zie je, dat een conflict niet wordt opgelost door wapens, ook al doet iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?
Er zijn ook manieren, om zonder geweld bij te dragen aan oplossingen in conflictgebieden.
Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in geweldloos verzet.

Ook als meisje mag je een standpunt over de gewapende dienstplicht hebben.
Denk er maar eens over na en praat er met je broer of zus, klasgenoten, vrienden en (groot)ouders over.
Misschien wil je ook wel iets doen. Bijvoorbeeld, als je zelf een duidelijk standpunt hebt, dat je kenbaar wilt maken.
Daarvoor zou je de voorbeeldbrief kunnen gebruiken. Je vindt deze brief op meisjes en dienstplicht
Stuur de brief naar de Minister van Defensie /Hoofddirectie personeel Dienstplichtzaken Postbus 295 7500 AG Enschede Of mail naar dienstplichtzaken@mindef.nl

We hopen dat deze brief je aan het denken gezet heeft en misschien ook tot actie aangespoord. Met vriendelijke groet, Vrouwen voor Vrede

Het Youtube filmpje:

Broer krijgt een brief van Defensie over dienstplicht. Is de dienstplicht dan niet afgeschaft? Zus heeft een duidelijke mening
http://www.youtube.com/watch?v=jUhLfCekhXU