Het is zover, na 37 jaren is de vereniging Vrouwen Voor Vrede landelijk
gestopt en gaat verder zoals ze begonnen is: met plaatselijke vrouwenvredes-groepen, die zelfstandig werken, vaak in directe samenwerking met andere plaatselijke (vredes) groepen. Want, wij vrouwen voor vrede gaan natuurlijk dóór met het verspreiden van de vredesboodschap.
Vrouwen voor Vrede landelijk is nu samengegaan met de Vereniging Vrouwen en Duurzame Vrede, een platform van vrouwen-vredesgroeperingen.

webmaster van het platform is Janny Beekman:
email adres: beekman.janny@gmail.com

 

Per 1 januari 2018 gaat ook de website van Vrouwen voor Vrede uit de lucht.

De digitale bestanden van vele jaren website en Nieuwsbrief
worden voorlopig nog bewaard.

Heb je hier eens wat uit nodig mail dan naar: thea@vermeiren.nl

 

 

 

 

 

op de laatste landelijke dag werd een diapresentatie
gegeven van bijzondere dagen van Vrouwen voor Vrede

Vrouwen voor Vrede,
een klein overzichtsflimpje https://youtube/WFrqCmGhfMs