Lees hier meer over de activiteiten van vredesvrouwen wereldwijd in het Engels en Arabisch.

NEW!Vrouwen voor Vrede opened a page of their website especially for women activists in the Arab world
It is in Arab and English.

de arabische site                             En hier naar de engelse

UITNODIGING
THEMAMIDDAG

Het Midden-Oosten en de rol van Vrouwen Vredes Activistes

Zaterdag 25 maart 2017
Johanneskerk, Westsingel 30, in Amersfoort
Inloop 12.00 uur, start 12.30 uur, einde programma 16.00 uur, borrel tot 17.00 uur.

Met medewerking van
Jieles van Balen, journalist en Midden-Oosten expert
Rula Assad oprichtster van het Syrian Women Journalists Network
Yasmin Hayder van Syrië Request
Isabelle Geuskens WPP www.womenpeacemakersprogram.org, o.a. Yemen & Libië

Een middag over achtergronden en actuele situatie in het Midden-Oosten. Met speciale aandacht voor de rol en situatie van vrouwen.
Twee Syrische vertegenwoordigsters van vrouwenvredesorganisaties vertellen over acties van Syrische Journalistes/Vluchtelingen en over solidariteitsacties met Syrische vrouwen. En WPP maakt de uitkomsten bekend van het onderzoek naar de stand van zaken van de erkenning van de rol van vrouwenvredesorganisaties en de omstandigheden waaronder zij werken.

Welke conclusies trekken wij voor het werk van Vredesactivistes in Nederland?
Meer informatie: www.vrouwenenduurzamevrede.nl/
Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is. Aanmelden via 'info@vrouwenenduurzamevrede.nl' is geen voorwaarde, maar wordt op prijs gesteld. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

 

 

Het is zover, na 37 jaren is de vereniging Vrouwen Voor Vrede landelijk
gestopt en gaat verder zoals ze begonnen is: met plaatselijke vrouwenvredes-groepen, die zelfstandig werken, vaak in directe samenwerking met andere plaatselijke (vredes) groepen. Want, wij vrouwen voor vredegaan natuurlijk dóór met het verspreiden van de vredesboodschap.
Vrouwen voor Vrede landelijk is nu samengegaan met de Vereniging Vrouwen en Duurzame Vrede, een platform van vrouwen-vredesgroeperingen.

op de laatste landelijke dag werd een diapresentatie
gegeven van bijzondere dagen van Vrouwen voor Vrede

Vrouwen voor Vrede,
een klein overzichtsflimpje https://youtube/WFrqCmGhfMs

 

 

 

 


Vrouwen voor Vrede staat nu ook op facebook en twitter. Voor hen die hier nog geen ervaring mee hebben is onderstaande link handig

Voor facebook gebruikers