Pensioen met Fatsoen (11 mei 2009)

1. Melodie Zuiderzeeballade

Wij hebben een fijn pensioentje!
De premies werden goed belegd!
Zo spaarden we een klein miljoentje...!
Goed gedaan, ja, wat je zegt!

Alle lof voor ons pensioenfonds!
Zij zochten steeds het hoogste bod!
(Trudy:) "Janny, zeg nou wat!"
(Janny:) Dat pensioentje, daarmee zijn we mooi bedot:
wij zingen overal, zijn tegen oorlog,
maar al die wahapens, die zijn van ons!

(Trudy:) "Hè, wat?!"

(Allen:) Want ons pensioenfonds zocht naar veel opbrengst,
en in de wapenhandel WORDT GOUD VERDIEND !
Ons kleine land loopt voorop,
staat nummer 5 in de top,
van aandeelhouders in die industrie!
Wij maken wapens, verkopen wapens, en houden zelluf dus OORLOG IN STAND!

2. Melodie: Opzij, opzij, opzij

Opzij, wij hebben haast, want wij hebben gehoord,
dat wapens zijn ontwikkeld met ons geld!
De Raging Grannies, WIJ, als trekkers van pensioen,
zijn zelluf medeplichtig aan geweld!
WE MOETEN ZORGEN DAT WE DIT VANDAAG NOG MET Z'N ALLEN GAAN VERAND'REN!!
Ons geld moet uit die wapens, we willen wel pensioen MAAR MET FATSOEN !!!

Want als je wapens maakt, dan heb je oorlog nodig,
een nieuwe vijand is zó gecreëerd!
Door: terroristen, warlords, of een bezettend land...
Groeperingen die niemand controleert!
JA, IED'RE GEK KAN DIE, MET ONZE PREMIES G'AVANCEERDE, WAPENS KOPEN !!
Dit moet vandaag nog stoppen, geef ons een fijn pensioen MAAR MET FATSOEN !!!

(spreekkoor:) PENSIOEN, MAAR MET FATSOEN !!!-------------------------------PAUZE---------------------------------------


2e optreden:

3. Melodie: Daar was laatst een meisje loos

Een zingende Granny, die ik laatst zag,
die was aan't sparen,
die was aan't sparen,
'n zingende Granny, die ik laatst zag,
die was aan't sparen voor d'oude dag.

Het stond hoog in haar blazoen:
een klein pensioentje,
een klein pensioentje,
Het stond hoog in haar blazoen:
een klein pensioentje MAAR WEL MET FATSOEN!

Best pensioenfonds, wat je moet doen:
beleg niet in wapens,
beleg niet in wapens,
Best pensioenfonds, wat je moet doen:
beleg niet in wapens, maar kies voor het groen!

----------------------------------------------------------------------------------------

(melodie: Ik heb mijn wagen volgeladen / hop paardje, hop)

Heren, hier in Scheveningen (of als het een gemengd gezelschap is: "mensen" i.p.v. "heren")
Ga maar fijn vergaad'ren!
Mogen wij hier met ons zingen uw denken voor u kaad'ren:
NOOIT, NOOIT MEER VAN UW LEVENSDAGEN  
ZULT U ZICH AAN WAPENHANDEL WAGEN !

niet kletsen, maar doen:
PENSIOEN MET FATSOEN !!!