Het Wereld Vrouwen Charter is een initiatief van de Wereldvrouwenmars, een internationale solidariteitsbeweging waarin vrouwen samenwerken om armoede en geweld de wereld uit te helpen. Het netwerk bestaat uit ruim 6.000 deelnemende groepen in
165 landen, waaronder ook Nederland.
Het Charter gaat vergezeld van een quilt, een lappendeken waarmee de boodschap van het document geïllustreerd wordt. In elk land wordt er een stukje (50 x 50 cm) aan deze quilt toegevoegd. Hiernaast de Nederlandse bijdrage aan de quilt gemaakt door Carolien Looman van Vrouwen voor Vrede
Aarde, basis voor ons bestaan
Gebaar linksonder is het gebaar voor één maar ook voor attentie, pas op, let op.
We hebben maar één aarde: laten we daar goed voor zorgen.
Lucht, adem van ons leven
Gebaar linksboven is het gebaar van nul, maar ook van prima en uitstekend.
Zonder lucht kunnen we niet leven, zijn we niets.
Vuur, dat ons verwarmt en verlicht
Gebaar rechtsboven is het gebaar voor twee. Vuur is afhankelijk van voeding en lucht.
Wij zijn ook afhankelijk. Het is ook het gebaar voor de letter V, voor victorie en vrede.
Water, dat onze dorst lest
Gebaar rechtsonder is een gebaar voor goed. Goed drinkwater voor iedereen.
Door de duim naar de mond te brengen wordt drinken uitgebeeld.
Het hart
In de kern zijn we allemaal afhankelijk van de aarde, de lucht, het vuur en het water.
Met liefde in het hart, leven in vreugde, vriendschap en vrede met alle mensen.
Gele, rode, zwarte, witte mensen en alle kleuren daartussen.
Bewust van de (zeven) generaties die na ons komen.

Uitgave:Vrouwen voor Vrede
Postbus 963, 3800 AZ Amersfoort Tel: 033-4622755
e-mail:vrouwenvoorvrede@antenna.nl
website:www.vrouwenvoorvrede.nl

kleurige dubbelkaart (15 cm bij 15 cm) + enveloppe 1 euro (exclusief verzendkosten)

Setje van tien kaarten + enveloppen 9 euro (exclusief verzendkosten).

Bestellen bij vrouwenvoorvrede@antenna.nl