Nieuwsbrief zoekt redactieleden

De redactie van de Nieuwsbrief zoekt nieuwe redactrices
Eenmaal per twee maanden redactievergadering in Amersfoort (vrijwilligersfunctie)
Informatie bij Elma Doeleman of email:lualuali@gmail.com

terug