WAT WIL VROUWEN VOOR VREDE?
1 “De vereniging heeft ten doel te streven naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving, waarin de rechten van de mens - zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - worden nageleefd en waarin:
      a. welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld met eerbied voor natuur en milieu;
      b. conflicten geweldloos worden opgelost;
2. Dit doel betekent dat de vereniging:
      a. vrouwen bemoedigt om zich geweldloos in te zetten voor een vredescultuur in verbondenheid met alles wat leeft;
      b. fungeert als een aanspreekpunt in de (multiculturele) vredesbeweging en voor vrouwengroepen.

 

MANIFEST VROUWEN VOOR VREDE

CONSUMEREN: markt, seizoensgebonden, minder vlees, hergebruik, openbaar vervoer & PRAAT EROVER

COMMUNICEREN: Individueel beginnen, dan verbreden naar politiek & onderwijs. Moderne media gebruiken. Aansprekende boodschap. Bewust doen & uitdragen

VERDELING: Bruto Nationaal Vredesomzet: producten, (arbeids)verhoudingen, sociale omgeving, handel. Rendement is teVREDEnheid.

BANKEN & GELD: Geldeconomie niet de enige economie. Goede bank kiezen, Europees: winst terug naar maatschappij en stoppen (echt!) van bonuscultuur. Multinationals: verantwoordelijkheid nemen voor werknemers & gebieden waar ze verblijven/werken. Producten herwaarderen naar kwaliteit & of het met vrede is gemaakt.

VERBINDEN * SAMENWERKEN: Ieder komt tot zijn recht, begrip voor verschillen, Balans zelf & de rest, samenwerking in plaats van rivaliteit.

VOEDSEL & PERSOONLIJKE ACTIE: Bewust omgaan met producten (geweldloos, duurzaam, (kinder)arbeidsomstandigheden, etcetera)

GENDER: Aarde is van IEDEREEN.

 

terug